Børnehaven Taarnborg.

Velkommen til Børnehaven Taarnborg.

Vi er en lille børnehaven med fokus på gode læringsmiljøer, der udvikler børns leg, udvikling og læring.

Vi arbejder med aldersopdelte grupper, da tryghed er vigtigt for at børn har lyst til at udforske og dermed tilegne sig ny viden.

Taarnborg er bygget op på forskellige værksteder med en særlig voksen som ansvarlig, hos forældrene kaldes de "superhelte", fordi de "brænder" så meget for hver især deres område.

Personalets engagement i deres værksted giver børnene en hel unik oplevelse af hvad man kan i de forskellige værksteder. Masser af kreative og flotte kreationer i det kreative værksted, cykelbane og børneby på legepladsen, masser af hop og dans, rytmisk tæppe og it læring i IT værkstedet, forskellige konstruktion og kreative aktiviteter i klodserummet samt hygge, madlavning og al slags bageri i køkkenet.

Nærhed og omsorg er nøgleord hos os, idet vi ved at trygge og glade børn lære og udvikle sig bedst. Vi har derfor en voksen med TOT-funktion (tryghed-omsorg-trivsel) som har til opgave at modtage og integrere nye børn, der starter i Taarnborg. Her understøttes børnene i at få sagt ordenligt farvel til mor og far samt få skabt gode relationer og legefællesskaber til deres andre jævnaldrende.

En god dag i Taarnborg er en glad dag, hvor man er en del af et større fællesskab.

I Taarnborg har vi særligt fokus på det gode forældresamarbejde, både i forhold til samarbejdet omkring barnet men også i forhold til at skabe gode relationer for forældrene indbyrdes. Det gøres bl.a. igennem spis sammen arrangementer, opfølgnings dialog møder for nye forældre der er startet de seneste 3 måneder (ca. 4-5 familier), samt en stærk kultur i huset om altid at en god kontakt til alle forældre.